Uni Inspiration Day

Posted by Hollie Edwards Roadshow Blogger

Pwrpas y diwrnod yw codi dyheadau ac i hyrwyddo addysg uwch i fyfyrwyr fel chi. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn i ddisgyblion flwyddyn un ar ddeg. Yn ffodus i’r rhai a oedd yn bresennol eleni cafodd ei gynnal yn y Stadiwm Mileniwm.

FullSizeRenderMae myfyrwyr fel eich hunain yn cael y cyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol a darganfod y nifer o bynciau y gellir eu hastudio tra yn y brifysgol. Mae amryw o bynciau ar gael o fusnes i ffedygaeth, o chwaraeon i gelf a ddylunio ac yn y blaen.

Fy rôl drwy gydol y dydd oedd i siarad â myfyrwyr am gwrs busnes. Dyma’r gwestiynnau mwyaf cyffredin a ofynnir;

  • Pa bynciau lefel A sydd eu hangen arnaf? Nid oes angen unrhyw pwnc lefel A penodol, er bod busnes yn ddymunol. Mae angen tua 280 o bwyntiau UCAS (A = 120 , B = 100 , C = 80…)
  • Pa fath o bethau byddaf yn astudio? O fewn y flwyddyn gyntaf, mae chwe modiwl gorfodol megis y gyfraith, cyllid, marchnata, rheoli adnoddau dynol , busnes mewn cyd-destun ac entrepreneuriaeth.
  • Pa swyddi y gallaf ei gael gyda gradd busnes? Manteision cael gradd busnes yw bod yna amrywiaeth enfawr o swyddi ar gael. O sefydlu busnes eich hun i fod yn rheolwr gyfarwyddwr, ymgynghorydd ariannol ac mae’r rhestr yn mynd ymlaen.

Yn rhan o’m gweithgaredd ar y stand busnes oedd i gael myfyrwyr i ddylunio logo Nadoligaidd ar gyfer Met Caerdydd i fynd ar glawr y pamffled carolau. Gweler isod ar rhai o’r engrheifftiau.

Os hoffech gael gwybod mwy am y ‘Uni Inspiration Day’ yna edrychwch ar y ddolen ganlynol; http://goo.gl/5py8Yo

IMG_7205FullSizeRender[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter your details below to keep up to date with what’s going on and the latest news from the Higher Education Roadshow team: