Monthly Archives: Mehefin 2015

Teithio’r byd!

Postiwyd gan Hollie Edwards Roadshow Blogger

Rhag ofn nad ydych wedi dyfalu’n barod, yr wyf wrth fy modd yn teithio’r byd! Ar gyfer fy mhen-blwydd ychydig o flynyddoedd yn ôl, wnaeth fy rhieni brynu poster i mi; 101 o leoedd i ymweld cyn i chi farw‘. Read More

Rhyddid, dim am hir!

Postiwyd gan Hollie Edwards Roadshow Blogger

Ni allaf gredu bod fy nhair blynedd yn y brifysgol wedi dod i ben – ble mae’r amser wedi mynd?

Wnes i chyflwyno fy nhraethawd hir ar yr 8fed o Fair – dyna teimlad braf! Gorffennais fy arholiad terfynol ar Dydd Llun.Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: