Monthly Archives: Ebrill 2016

Bywyd myfyriwr hanes

Postiwyd gan Sara Yassine

Doedden i ddim gwastad eisiau astudio hanes, roedden i eisiau astudio’r gwyddorau…hynny yw, tan i Lefel A ddigwydd… Mae’n syndod pa mor wahanol byddai’r ochr academaidd o fywyd prifysgol wedi bod. Byddech chi bron yn bendant yn cael eich ffrindiau BSc yn trio dweud fod eich gradd ddim yn waith caled/ddim gwerth gymaint, ond beth am yr holl sgiliau trosglwyddadwy?… Read More

Y drydedd flwyddyn

Postiwyd gan Sara Yassine

Roedd pawb yn sôn am ba mor galed yw’r drydedd flwyddyn…ac i ddweud y gwir, nid tan yr ail dymor ydw i wedi teimlo unrhyw wahaniaeth (wna’i ysgrifennu am fywyd myfyriwr Hanes yn fuan, bach o update yw hwn). Nid yn unig oes yna lot o waith, ond mae lot o bwysau i wneud yn dda hefyd.… Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: