Bywyd myfyriwr hanes

Posted by Sara Yassine

Doedden i ddim gwastad eisiau astudio hanes, roedden i eisiau astudio’r gwyddorau…hynny yw, tan i Lefel A ddigwydd… Mae’n syndod pa mor wahanol byddai’r ochr academaidd o fywyd prifysgol wedi bod. Byddech chi bron yn bendant yn cael eich ffrindiau BSc yn trio dweud fod eich gradd ddim yn waith caled/ddim gwerth gymaint, ond beth am yr holl sgiliau trosglwyddadwy?

Eleni, dim ond 6 awr o ddarlithoedd/seminarau sydd gen i’r wythnos, i gymharu â diwrnodau 9yb-5yp fy ffrindiau sydd yn gwneud BSc.  Felly, os ydych chi am astudio hanes, byddwch yn barod i gael LOT o amser rhydd (dyw’r amser rhydd, ddim i fod yn ‘rhydd’, rydych chi fod mynd i’r llyfrgell……)

M7cd3da87-7338-4bec-9ef8-2d88b2e7b02fae hwn yn golygu bod lot o ddarllen i’w wneud. Byddech chi’n dod i nabod y llyfrgelloedd yn dda iawn erbyn eich blwyddyn olaf ac yn datblygu ‘pet peeves’ – f’un i yw pobl sydd yn eistedd ger cyfrifiadur, ond yn bennu lan yn defnyddio laptop yn unig (fel y llun ar y chwith)… yn enwedig yn ystod cyfnod arholiadau.

Mae nifer o draethodau i ysgrifennu, yn amrywio o 1000 o eiriau, hyd at y 10,000 o eiriau ar gyfer y traethawd hir. Mae’r tiwtoriaid ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich annog chi i fynd atynt ac yn barod i ateb y cwestiynau sydd gennych.

Er ei bod hi’n swnio’n ddiflas, mae’r modiwlau sydd ar gael yma yn ddiddorol iawn! Eleni dwi’n astudio India yn ystod y cyfnod trefedigaethol, caethwasiaeth yng Ngogledd America a Japan ar ôl iddo agor i weddill y byd. Mae modd hefyd gwneud rhai ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddech chi’n dod i arfer gyda darllen, ac ar ôl ychydig yn dechrau edrych ymlaen at rhai seminarau?! Yn y pen draw, bydd hi’n teimlo fel oesoedd yn ôl lle’r oedd eich athrawon ysgol yn dysgu popeth i chi (dim ond braslun yw darlithoedd prifysgol), a bydd eich sgiliau darllen yn gyflym ar lefel 76898 erbyn diwedd eich gradd.

Ychydig o bethau doedden i’n bersonol ddim yn gwybod cyn i fi ddechrau:

  • Yn eich blwyddyn gyntaf bydd gennych chi’r cyfle i astudio modiwl gwerth 20 credit mewn gwahanol bwnc e.e. Archaeoleg neu Saesneg. Mae hwn yn rhoi’r siawns i chi weld y pynciau eraill sydd ar gael yn y brifysgol, a gallech chi newid eich gradd i fod yn gydanrhydedd os ydych chi’n hoffi’r pwnc arall gymaint.
  • Os ydych chi’n mwynhau hanes modern, yna rhywbryd yn ystod eich ail/trydedd flwyddyn bydd yn rhaid i chi gymryd modiwl canoloesol (neu i’r gwrthwyneb).
  • Mae eich traethawd hir yn gorfod cysylltu gydag un o’ch modiwlau yn y flwyddyn olaf. Er bod hwn wedi’i wneud yn glir, doedden i ddim yn gwybod mai ddim chi sydd yn dewis pa fodiwl. Rydych chi’n nodi pa un fyddai’n well gennych, ac yna yn ffeindio mas ym mis Medi’r flwyddyn olaf.

Bach yn fwy am astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yma.

Sara

Enter your details below to keep up to date with what’s going on and the latest news from the Higher Education Roadshow team: