Y drydedd flwyddyn

Postiwyd gan Sara Yassine

Roedd pawb yn sôn am ba mor galed yw’r drydedd flwyddyn…ac i ddweud y gwir, nid tan yr ail dymor ydw i wedi teimlo unrhyw wahaniaeth (wna’i ysgrifennu am fywyd myfyriwr Hanes yn fuan, bach o update yw hwn). Nid yn unig oes yna lot o waith, ond mae lot o bwysau i wneud yn dda hefyd.

Roedd mis Ionawr yn un brysur iawn, gyda thraethodau a chyflwyniad (ond roedden ni’n lwcus oherwydd doedd dim arholiadau). Er dyw 3 traethawd ac un cyflwyniad ddim yn swnio fel lot, dyna’r fwyaf roedd angen i mi wneud ar gyfer mis Ionawr ers i mi ddechrau prifysgol… felly roedd yn anodd peidio colli’r rhyddid roedd gen i yn yr ail flwyddyn.

Ar ôl prysurdeb mis Ionawr, roedd hanner cyntaf mis Chwefror wedi’i threulio yn darllen ac ysgrifennu drafft 2000 o eiriau ar gyfer y traethawd hir. Roedd fy nhiwtor i eisiau’r drafft tua mis cyn tiwtoriaid pawb arall… ac er roedden i’n anhapus wrth ysgrifennu, dwi’n ddiolchgar amdani nawr. Roedd yr ail hanner wedi’i threulio ar ddechrau’r traethodau nesaf, a hefyd yn brysur yn trio meddwl am ymgyrch i wneud gyda UpRising. (I ddweud y gwir, er ei fod yn swnio fel fy mod i’n gweithio’n galed pob dydd, mae lot o procrastination wedi digwydd hefyd 😉

Mae’r cwestiwn o beth rydw i eisiau gwneud ar ôl graddio yn cael ei ofyn yn aml (mae pobl hefyd yn dechrau gofyn fy rhieni)… a’r ateb yw, sai’n siŵr! Mae lot o bobl wedi danfon ceisiadau ar gyfer gwahanol bethau, sydd yn fy nychryn i ychydig. Dwi’n gwybod fy mod i ddim eisiau fod yn athrawes Hanes, a hefyd yn gwybod fy mod i ddim eisiau parhau gydag addysg yn syth. Cyn belled, y cynllun yw gwneud cwrs CELTA (lle ar ddiwedd y cwrs bydd gen i gymhwyster i ddysgu Saesneg fel ail iaith i bobl), fynd tramor am ychydig o flynyddoedd, ac yna dod ‘nôl i’r DU i wneud M.A. yn International Relations. Ond pwy a ŵyr!

 

Sara

 

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: