Monthly Archives: Gorffennaf 2016

Ramadan

Postiwyd gan Sara Yassine

Ers y 6ed o Fehefin dechreuodd y mis Islamaidd Ramadan lle mae Mwslemiaid o amgylch y byd yn ymprydio o wawr tan fachlud. Gan fod Ramadan wedi cwympo yn yr haf y flwyddyn yma, mae hwn yn gyfnod o 18.5 awr yn y Deyrnas Unedig (3:15yb-9:30yp).… Read More

Y diwrnodau olaf

Postiwyd gan Sara Yassine

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn brysur iawn. Wnes i roi mewn y traethawd hir o’r diwedd! Doedden i ddim mor hapus ag o’n i’n credu bydden i, a’r diwrnod nesaf roedden i’n barod yn hiraethu dros ysgrifennu traethodau. Dwi bron a gorffen gydag arholiadau, sydd hefyd yn eitha’ scary achos ar ôl hynny byddai ddim yn fyfyriwr rhagor.… Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: