Diwrnod Ysbrydoliaeth Prifysgol Caerdydd

Postiwyd gan Ffion Davies Blogger
Yn ogystal â’n hastudiaethau dwi yn aml yn gweithio gyda’r brifysgol yn wneud gwahanol weithgareddau. Mae’n ffordd dda i ennill arian ac i helpu lledaenu gwybodaeth am Brifysgol Caerdydd. Dwi’n rhan o dîm sydd yn ceisio ysbrydoli disgyblion ysgol uwchradd i ystyried astudio gradd yn y brifysgol. Roeddwn i’n ffodus i gael cynrychioli’r ysgol Deintyddiaeth mewn gweithdai fel rhan o ‘Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol’, caeth ei rhedeg dechrau Mis Ebrill.

Dyma’r trydydd tro i mi weithio mewn achlysur fel hyn. Y tro yma caeth ei ddal ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, felly roedd myfyrwyr o ddau prifysgol y ddinas ar gael i rhedeg gweithdai ar bob fath o bwnc, o feddigyniaeth i celf a dylunio hyd at saesneg a chwaraeon. Fy rhôl i oedd rhoi flas i ddisgyblion o beth mae hi fel i astudio Deintyddiaeth fel gradd, yn ogystal â darlith amdan ‘Bywyd Myfyrwyr’.

I ddechrau gwnes i drafod bach am y pwnc, beth yw hi fel i astudio lefel radd a pa fath o lwybrau yrfa sydd ar gael. Trïais i gadw’r gweithdai yn rhyngweithiol, gyda modelau deintyddol, pen ffug ac offer deintyddol i fowldio plastisin mewn siâp dant. Hefyd roedd siawns gael defnyddio drych fel ydan ni pob dydd i edrych mewn tŷ cefn cegau.

Yr ail beth wnes i gyflwyno oedd y ddarlith ‘Bywyd Myfyrwyr’. Yn ystod yr awr yma roedd disgyblion yn cael clywed nifer o’r ffeithiau o amgylch prifysgol a datrys p’un oedd yn ffug a p’un oedd yn wir. Roedd cyfle trafod yr holl fath o gymdeithasau sydd ar gael i ymuno, a chymryd rhan mewn gweithgaredd greu cymdeithasau newydd yn ogystal â gweithgaredd i ddysgu sut i gadw cyllideb wythnosol.

Ôl yn ôl cawson ni adborth da ar ôl gorffen. Byddwn wrth fy modd cael siawns cwrdd â myfyrwyr yn hoff bwnc pan o’n i yn yr ysgol! Mae’n braf fod yn rhan o dîm sydd yn annog disgyblion ysgol i ystyried trio am radd prifysgol. Y peth gorau yw bod cannoedd o gyrsiau ar gael i ddewis, ac mae Diwrnod Ysbrydoliaeth yn cynnig y profiad i ddisgyblion De Cymru blasu nifer ohonynt, yn enwedig y rhai efallai ni fyddent di ystyried astudio o’r blaen.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â ‘Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol’ ewch i:

Twitter: @CDF_HigherEd

www.highereducationroadshow.co.uk

Neu anfonwch e-bost i:

heroadshow@cardiff.ac.uk


			

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: