Gwneud cais am flwyddyn ar leoliad

Postiwyd gan Marged Rees

Wrth setlo nôl i’r ail flwyddyn dwi’n dechrau troi’r meddwl at ba lwybyr i ddilyn wedi graddio. Ma’ ‘na LWYTH o opsiynnau gwahanol i’w gael wrth astudio Mathemateg.

 • Blwyddyn Feistr(Masters): aros am flwyddyn ychwanegol wedi graddio a dilyn trywydd cwrs 4 blynedd
 • Blwyddyn Dramor (year abroad): cwrs 4 blynedd ond yn astudio’r drydedd flwyddyn dramor E.e Hong Kong, Awstralia, Canada, Seland Newydd, cyn dychwelyd i Gaerdydd i orffen eich gradd
 • Blwyddyn ar leoliad(placement year): cwrs 4 blynedd
  • gweithio gyda chwmni professiynol o’ch dewis yn ystod y drydedd flwyddyn yn datblygu’r hyn yr ydych wedi dysgu’n barod (tra’n derbyn tâl ariannol wrth gwrs £££££)!
  • cewch ddewis gwneud hyn dramor

Yn bersonol dwi’n gweld hi’n anodd penderfynu ar y math o yrfa hoffen i . Dwi di mynychu nifer fawr o gyflwyniadau gan gwmioedd gwahanol yn sôn am y cyfleoedd sydd ganddynt i’w gynnig e.e Banc Lloyds, Network Rail, Llywodraeth Cymru, Deloitte a.y.y.b. Dwi’n gweld patrwm yn y neges sydd ganddynt i ni’r myfyrwyr…fod blwyddyn ar leoliad yn ddewis a fydd o fudd mawr yn y dyfodol, yn cynyddu’r tebygolrwydd o gael swydd, ond yn fwy na dim, yn gwneud i unigolyn sefyll allan.

Dyw derbyn cynnig oddi wrth gwmni ddim yn broses hawdd o bell ffordd ac yn gallu bod yn ddim byd ond stress ar adegau! Ma ‘na restr hirfaith o rwystrau:

 1. Penderfynu pa swyddi yr ydych am geisio
 2. Paratoi CV a chais lythyr
 3. Cwblhau’r cwestiynau cymwyseddau ar-lein
 4. Cwblhau profion ar-lein
 5. Cyfweliad dros y ffon neu via video link
 6. Diwrnod asesu
 7. I’w ddilyn gyda mwy o gyfweliadau!!!

Llongyfarchiadau os y’ch chi dal yn gall erbyn y pwynt yma!!

Yn anffodus dwi dal ar pwynt bwled 2 wrth geisio am leoliad fel Dadansoddwr Data yn yr Uned Gyflawni gyda GIG Cymru(NHS Wales) ar hyn o bryd ond gyda lwc a chymorth diddiwedd y tîm gyrfaoedd fe fydd yr holl waith yn talu ffordd yn y diwedd!

Cewch mwy o wybodaeth am y gwahanol gyrsiau sydd gan yr Ysgol Fathemateg i’w gynnig fan hyn : http://www.cardiff.ac.uk/mathematics/courses/undergraduate

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: