Addysg Uwch

Addysg uwch (AU) yw’r cam nesaf mewn addysg ar ôl yr ysgol neu’r coleg, lle gallech fod wedi cael y cyfle i gyflawni cymwysterau TGAU a Safon Uwch (neu gyfatebol). Y math mwyaf cyffredin o addysg uwch yn y DU yw prifysgol, ond ceir colegau hefyd sy’n cynnig cymwysterau addysg uwch, megis graddau sylfaen. Addysg uwch yw’r llwybr i ennill cymhwyster lefel gradd, a dyma’r dewis mwyaf poblogaidd i ymadawyr ysgol – bydd dros 40% o fyfyrwyr sy’n gadael yr ysgol neu goleg chweched dosbarth yn mynd i brifysgol!

Cliciwch y dolenni isod i ddarganfod mwy am Addysg Uwch

Beth yw buddion Addysg Uwch?

Beth yw’r gwahanol fathau o raddau?

Beth alla’ i ei astudio?

 

 

 

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: