Beth yw AU?

Mae Addysg Uwch (AU) yn cynnig cyfle i chi astudio maes y mae gennych ddiddordeb ynddo ar lefel uwch nag yn yr ysgol. Mae dwy brifysgol yng Nghaerdydd lle gallwch astudio cyrsiau addysg uwch (Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd), ond mae hefyd yn bosibl astudio rhai cyrsiau addysg uwch yn y coleg. Ceir llawer o fuddion trwy barhau i addysg uwch – rhestrir y rhain isod, yn ogystal â’r gwahaniaethau mawr rhwng yr ysgol a’r brifysgol.

Deg rheswm

Pam y dylech ystyried Addysg Uwch

1

Potensial i gael gwell swydd a chyflog

1. Potensial i gael gwell swydd a chyflog

2

Annibyniaeth ac ennill sgiliau bywyd

2. Annibyniaeth ac ennill sgiliau bywyd

3

Ehangu eich diddordeb trwy addysgu gan arbenigwyr

3. Ehangu eich diddordeb trwy addysgu gan arbenigwyr

4

Cymorth pan fyddwch ei angen fwyaf

4. Cymorth pan fyddwch ei angen fwyaf

5

Undeb y Myfyrwyr

5. Undeb y Myfyrwyr

6

Pynciau

6. Pynciau

7

Astudio

7. Astudio

8

Trefniadau byw

8. Trefniadau byw

9

Bywyd cymdeithasol

9. Bywyd cymdeithasol

10

Cyfleoedd i deithio

10. Cyfleoedd i deithio

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: