Mathau o raddau

Pan fyddwch yn dechrau yn y brifysgol am y tro cyntaf, byddwch yn fyfyriwr israddedig. Mae hyn yn golygu y byddwch yn astudio ar gyfer gradd israddedig. Mae hyn fel arfer yn cymryd tair blynedd i’w chwblhau ond gall gymryd hirach os yw’n cynnwys blwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant.

Graddau Baglor

Weithiau gelwir Gradd Baglor yn radd ‘gyntaf’ neu’n radd ‘gyffredin’ a bydd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr o’r cwrs yr ydych yn ei astudio, yn ogystal â rhoi sgiliau allweddol i chi ar gyfer gyrfa broffesiynol. BA (Baglor yn y Celfyddydau) yw’r math mwyaf cyffredin o radd, a ddyfernir i fyfyrwyr y celfyddydau rhyddfrydol a’r dyniaethau, neu BSc (Baglor mewn Gwyddoniaeth), a ddyfernir i’r rhai sy’n cwblhau astudiaethau yn y gwyddorau. Gan ddibynnu ar ba bwnc yr ydych yn ei astudio gallech dderbyn BDS, BEng, BScEcon, BMus, BMid, BN, MBBCh neu LLB.

Graddau Meistr

Mae’n cymryd rhwng pedair a phum mlynedd i gwblhau gradd meistr israddedig fel arfer, gan ddibynnu ar p’un a ydych yn penderfynu gwneud blwyddyn ryngosod gyda blwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant ai peidio. Gyda blwyddyn ychwanegol o astudio yn ogystal â’ch gradd baglor, mae gradd meistr yn rhoi cyfle i chi ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o’ch pwnc.

Blwyddyn Dramor

Mae llawer o gyrsiau yn cynnig ‘blwyddyn dramor’ ac i rai, megis cyrsiau iaith fodern, mae’n ofynnol ar gyfer y radd. Ar ‘flwyddyn dramor,’ byddwch yn byw mewn gwlad arall am flwyddyn (weithiau gall fod am un semester yn unig) ac naill ai’n astudio mewn prifysgol arall neu’n gweithio, er enghraifft mewn ysgol leol. Mae astudio dramor yn brofiad gwych sy’n rhoi’r cyfle i gwrdd â phobl newydd, datblygu eich sgiliau iaith ac ennill profiad mewn amgylchedd hollol newydd.

Blwyddyn mewn Diwydiant (Blwyddyn ar Leoliad Gwaith)

Mae llawer o gyrsiau yn cynnig yr opsiwn i wneud blwyddyn mewn diwydiant. Os nad yw eich cwrs yn cynnig hyn, gallwch o hyd gymryd blwyddyn allan o’ch astudiaethau i weithio mewn diwydiant cyhyd â’ch bod yn dod o hyd i leoliad gwaith addas eich hun. Yn aml, bydd eich ysgol academaidd yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith ac mae ganddynt gysylltiadau â busnesau a sefydliadau blaenllaw. Gallwch wneud hyn unrhyw le yn y wlad, neu dramor hyd yn oed, ac yn aml cewch eich talu yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr a defnyddio eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth yn y diwydiant gwaith.

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: