Author Archives: Ffion Davies

Biography

S’mae! Fi yw Ffion. Dwi yn fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yr wyf yn fyfyriwr ôl-raddedig sy’n golygu fy mod i ychydig yn hŷn na fy cyfoedion. Ar hyn o bryd rwyf yn brysur trio cydbwyso clinigau deintyddol dyddiol, cyfundrefnau ffitrwydd ynghyd a bywyd cymdeithasol

Enter your details below to keep up to date with what’s going on and the latest news from the Higher Education Roadshow team: