Author Archives: Ffion Davies

Biography

S’mae! Fi yw Ffion. Dwi yn fy nhrydedd flwyddyn yn astudio Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yr wyf yn fyfyriwr ôl-raddedig sy’n golygu fy mod i ychydig yn hŷn na fy cyfoedion. Ar hyn o bryd rwyf yn brysur trio cydbwyso clinigau deintyddol dyddiol, cyfundrefnau ffitrwydd ynghyd a bywyd cymdeithasol

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: