Author Archives: Hollie

Biography

Shwmae! Fy enw i yw Hollie Edwards ac rwy’n un ar hugain mlwydd oed. Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd ac rwyf wedi byw yma ers hynny! Dwi’n astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn diweddar cychwynnais fy nhrydedd flwyddyn.

Pan nad wyf yn astudio naill ai byddwch yn dod o hyd i mi yn siopa a chymdeithasu gyda ffrindiau, yn cymryd rhan mewn rhyw gweithgaredd chwaraeon neu’n gweithio yn fy swydd rhan amser yn Ysbyty’r Vale.

Enter your details below to keep up to date with what’s going on and the latest news from the Higher Education Roadshow team: