Author Archives: Hollie

Biography

Shwmae! Fy enw i yw Hollie Edwards ac rwy’n un ar hugain mlwydd oed. Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd ac rwyf wedi byw yma ers hynny! Dwi’n astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn diweddar cychwynnais fy nhrydedd flwyddyn.

Pan nad wyf yn astudio naill ai byddwch yn dod o hyd i mi yn siopa a chymdeithasu gyda ffrindiau, yn cymryd rhan mewn rhyw gweithgaredd chwaraeon neu’n gweithio yn fy swydd rhan amser yn Ysbyty’r Vale.

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: