Bywyd Myfyrwyr

Mae llawer mwy i fywyd yn y brifysgol na’ch gradd yn unig. Gan ddibynnu ar eich rhaglen radd, byddwch yn cael rhwng 7 a 37 o oriau cyswllt yr wythnos. Mae myfyrwyr graddau dyniaethau, fel Hanes a Saesneg, yn dueddol o dreulio llai o oriau mewn darlithoedd a seminarau, a mwy o amser yn astudio’n annibynnol. Tra bydd myfyrwyr sy’n astudio pynciau gwyddonol, fel Meddygaeth ac Optometreg, yn treulio llawer mwy o amser mewn darlithoedd a chlinigau.

Ni waeth pa gwrs rydych chi’n ei astudio, bydd amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol bob amser. Mae pob myfyriwr yn cael prynhawn dydd Mercher i ffwrdd; yn aml, defnyddir yr amser hwn ar gyfer chwaraeon, gan fod clybiau’n trefnu gemau yn erbyn prifysgolion eraill yn ystod y cyfnod hwn.

Os nad ydych yn hoff o chwaraeon, mae cannoedd o wahanol gymdeithasau y gallwch gymryd rhan ynddynt, lle gallwch ddysgu sgìl newydd, cyfarfod â phobl â diddordebau tebyg, neu wirfoddoli yn y gymuned leol.

Cymerwch gipolwg ar beth sydd gan ein blogwyr i’w ddweud am eu profiadau yn y brifysgol a darganfod mwy am beth mae Undeb Myfyrwyr yn ei wneud a’r mathau o wasanaethau y mae’n eu cynnig.

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: