Undeb y myfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr yn sefydliad sy’n adlewyrchu anghenion holl fyfyrwyr y Brifysgol. Mae’n cael ei arwain a’i gyfarwyddo gan ein holl fyfyrwyr sy’n aelodau. Mae’r Undeb yn cynnig rhaglen gyffrous o adloniant, clybiau a chymdeithasau amrywiol a gwasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth sylweddol, oll mewn canolfan bwrpasol.

Cofiwch fod yna gyfle i fyfyrwyr iaith Gymraeg ymuno â Chymdeithas y Gym Gym Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, sy’n trefnu amrywiaeth o weithgareddau cyfrwng Cymraeg.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cael ei arwain gan griw o fyfyrwyr cafodd eu hethol gan y corff myfyrwyr i wneud penderfyniadau i wella eich bywyd yn y brifysgol.

Gallwch ddarllen mwy am y clybiau a’r cymdeithasau sydd ar gael, neu edrychwch ar y gwasanaethau eraill a gynigir fel arfer gan undeb y myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth:

Prifysgol Caerdydd: https://www.cardiffstudents.com/about-cusu/siarad-cymraeg/

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd:  https://www.cardiffmetsu.co.uk/

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: