Darganfyddwch fwy

Os oes gennych gwestiynau o hyd am Addysg Uwch, dylai’r tudalennau hyn allu eich helpu chi. Os oes gennych gwestiynau o hyd cysylltwch â ni ac fe wnawn ni bostio eich cwestiwn ar y wefan!

Oriel Ffotograffau, Fideos a Phodlediadau

Porwch drwy ein horiel amlgyfrwng i weld beth sydd gan fyfyrwyr eraill i’w ddweud am Addysg Uwch.

Ymchwil

Byddwn yn gweithio gyda staff academaidd a myfyrwyr i ddod â’r ymchwil ddiweddaraf i chi, a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd gennym rai heriau rhyngweithiol hefyd, yn seiliedig ar ymchwil bresennol, i chi roi cynnig arnynt!

Ymchwil Bresennol

Bydd gennym negeseuon rheolaidd gan academyddion yn trafod y gwahanol fathau o waith ymchwil maen nhw’n ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Heriau – Cymerwch Ran

Yn dod yn fuan! Rydym yn gweithio gydag academyddion blaenllaw i gyflwyno cyfres o heriau rhyngweithiol i chi yn seiliedig ar yr ymchwil ddiweddaraf gan academyddion Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Digwyddiadau a Diwrnodau Agored

Mae mynychu digwyddiad / diwrnod agored yn gyfle gwych i chi ddarganfod mwy am y cyrsiau sydd gennych ddiddordeb ynddynt, mynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau gwych, gweld y llety a darganfod mwy am fywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd.  Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i ddysgu mwy am ein gweithgareddau cyfredol.

Atebion i’ch Cwestiynau

Cliciwch yma i weld rhestr o gwestiynau cyffredin y mae disgyblion sy’n ystyried mynd i’r brifysgol yn eu gofyn i ni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am Addysg Uwch neu fywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni bostio eich cwestiwn ar y wefan!

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: