Cymraeg

Mae’r Gymraeg yn rhan o’n treftadaeth yng Nghymru. Mae dros hanner miliwn o bobl yn siarad Cymraeg ledled y wlad, ac mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio i gynyddu hyn. Fel prifddinas Cymru, mae llawer o fusnesau a sefydliadau lleol yn chwilio am raddedigion dwyieithog ym mhob maes, o’r cyfryngau i’r llywodraeth, ac o addysg i gyfraith.

Os hoffech wella eich siawns o gael swydd yng Nghymru a dysgu mwy am hanes a diwylliant Cymru, gallai astudio Cymraeg fod yn addas i chi!

Beth fydda’ i’n ei ddysgu?

Bydd myfyrwyr sy’n astudio astudiaethau Cymraeg yn datblygu eu sgiliau siarad Cymraeg, naill ai fel iaith gyntaf neu ail iaith. Bydd myfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg fel ail iaith yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg hyd at lefel rugl. Bydd myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn cael y cyfle i ymgysylltu mwy â llenyddiaeth ac agweddau eraill ar yr iaith.

Yn ogystal â gradd sy’n seiliedig ar iaith, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth am hanes Cymru a diwylliant llenyddiaeth Cymru.

Gyrfaoedd

Yn sgil y galw cynyddol am wybodaeth am y Gymraeg mewn llawer o feysydd, mae gradd yn y Gymraeg yn darparu cymhwyster gwerthfawr ar gyfer swyddi sy’n gofyn am staff dwyieithog.

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio yn y cyfryngau, ym myd addysg, mewn llywodraeth leol a chenedlaethol, ac yn y diwydiant preifat (fel gwasanaethau cyfieithu).

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: