Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn gartref i amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau o’r radd flaenaf yn y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon. Mae Caerdydd yn boblogaidd oherwydd ei siopau, ei lleoliad glan môr, ei bywyd nos a’i hanes, ac mae’n cynnig hyn oll heb fod yn rhy fawr na theimlo’n amhersonol. Mae rhywbeth i bawb yng Nghaerdydd, gan gynnig popeth o gyffro’r ddinas i dawelwch a llonyddwch y cefn gwlad a’r arfordir cyfagos. Gallai Caerdydd eich synnu chi – cymerwch gipolwg i weld.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig i’w myfyrwyr, pa atyniadau mawr sydd yma, a sut beth yw siopa yma, ewch i’n tudalen am brif atyniadau Caerdydd.

Peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig

Caerdydd yw un o’r lleoedd gorau ym Mhrydain i astudio. Mae’n cynnig tai rhad, mewn lleoliadau da, nosweithiau allan bywiog, pobl gyfeillgar, siopau gwych a channoedd o filltiroedd o gefn gwlad. Mae’n cynnig popeth y gallai unrhyw fyfyriwr newydd ei ddymuno.

- - Virgin Alternative Guide to British Universities

Mae Caerdydd yn lleoliad cŵl, yn llawn egni creadigol ac awyrgylch hamddenol sy’n ategu ei threftadaeth ifanc.

- - Lonely Planet

Mae gan Gaerdydd bopeth yn ôl pob tebyg: pensaernïaeth ddinesig drawiadol mewn lleoliad braf ar lan y dŵr, tafarndai a chanolfannau modern o fewn tafliad carreg i gefn gwlad hardd.

- - Guardian University Guide 2013

 • 327k o bobl
  Cartref Doctor Who
  28k o fyfyrwyr
  Prifddinas Cymru
  2014 Prifddinas Chwaraeon Ewrop
 • Dinas fwyaf cymdeithasol y DU
  6ed lleoliad siopa gorau yn y DU
  330 parciau a gerddi
  28k o fyfyrwyr
  2012 lleoliad y Gemau Olympaidd

I ddarganfod mwy am Gaerdydd www.visitcardiff.com

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: