Ar Gyfer Rhieni

Croeso i’r Sioe Deithiol Addysg Uwch, sef menter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, sydd â’r nod o ymgysylltu â disgyblion a’u hannog i barhau i addysg uwch. Gall y syniad o fynd i’r brifysgol fod yn frawychus i rai disgyblion. Ein nod yw egluro profiad prifysgol trwy oresgyn camsyniadau cyffredin am addysg uwch, a dangos buddion bywyd yn y brifysgol. Rydym hefyd yn ymweld ag ysgolion ac yn darparu gwasanaethau rhyngweithiol i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9-11.

Mae mynd i’r brifysgol yn brofiad sy’n newid bywyd, i rieni yn ogystal â disgyblion. Mae’r wefan hon yn adnodd addysgiadol i chi ddarganfod mwy am addysg uwch ac yn gyfle i gael staff a myfyrwyr presennol y brifysgol i ateb eich cwestiynau. Mae llawer o rieni eisiau cefnogi eu mab neu eu merch wrth iddyn nhw barhau â’u haddysg, ond mae’r broses o gael lle ar gwrs prifysgol, a bywyd prifysgol yn gyffredinol, yn achosi dryswch i lawer o bobl.

Mae prifysgolion yn amrywio’n fawr iawn: mae gan rai gampws yng nghefn gwlad, ac mae eraill mewn dinasoedd; mae rhai yn newydd ac eraill yn hen; gall rhai fod ymhell o’ch cartref, a gall eraill fod i lawr y ffordd. Yn ddelfrydol, dylai eich plentyn ymweld â’r lle i weld a fydd yn addas ar ei gyfer, ac a fydd yn mwynhau byw ac astudio yno am rai blynyddoedd. Bydd y cwrs a’r brifysgol a ddewisir gan eich plentyn yn dibynnu ar ei gymeriad a’i ddiddordebau. Byddwch yn rhan o’r broses, dangoswch ddiddordeb a byddwch yn gefnogol… ond peidiwch â chymryd drosodd!

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: