Tag Archives: Astudio

Navigating the exam season

Postiwyd gan Eleanor Brooks Roadshow Blogger

Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

We enjoy coming to uni to hang out with friends; join societies and go to parties (particularly Balls as it is the season!), but assessments and exams are a critical part of university life too.… Read More

Bywyd myfyriwr hanes

Postiwyd gan Sara Yassine

Doedden i ddim gwastad eisiau astudio hanes, roedden i eisiau astudio’r gwyddorau…hynny yw, tan i Lefel A ddigwydd… Mae’n syndod pa mor wahanol byddai’r ochr academaidd o fywyd prifysgol wedi bod. Byddech chi bron yn bendant yn cael eich ffrindiau BSc yn trio dweud fod eich gradd ddim yn waith caled/ddim gwerth gymaint, ond beth am yr holl sgiliau trosglwyddadwy?… Read More

Stress, Stress, Stress!

Postiwyd gan Hollie Edwards Roadshow Blogger

Dim ond 5 wythnos i mewn i dymor ac rwyf eisoes yn teimlo fel drydedd flwyddyn wedi mynd ar ben arnaf. Mae’r gwaith yn ymddangos byth i fod yn dod i ben. Dwi’n boddi mewn papurau, cylchgronau, highlighters, llyfrau…the lot!… Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: