Tag Archives: Byw cartref

Byw gartref

Postiwyd gan Sara Yassine

Fel soniais i yn y blog diwethaf, wnes i bennu lan yn aros yng Nghaerdydd i astudio, a gyda hynny mae nifer o fanteision ac anfanteision.

Yn amlwg, ges i ddim y siawns o gael annibyniaeth lawn a symud i ffwrdd – sef hanner y profiad o fynychu imageprifysgol.… Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: