Tag Archives: Cymraeg

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Postiwyd gan Ffion Davies Blogger

Fel Cymraes dwi wastad mhoen dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant mewn rhyw ffordd. Fel arfer mae hi’n cwympo ar ddiwrnod yn yr wythnos, fel gwnaeth hi flwyddyn yma felly mae hi’n anodd ffeindio’r amser. Does dim llawer o ddathliadau yn digwydd ym Mhrifysgol, dim ar gampws yr ysbyty beth bynnag.… Read More

Rhyddid, dim am hir!

Postiwyd gan Hollie Edwards Roadshow Blogger

Ni allaf gredu bod fy nhair blynedd yn y brifysgol wedi dod i ben – ble mae’r amser wedi mynd?

Wnes i chyflwyno fy nhraethawd hir ar yr 8fed o Fair – dyna teimlad braf! Gorffennais fy arholiad terfynol ar Dydd Llun.Read More

Stress, Stress, Stress!

Postiwyd gan Hollie Edwards Roadshow Blogger

Dim ond 5 wythnos i mewn i dymor ac rwyf eisoes yn teimlo fel drydedd flwyddyn wedi mynd ar ben arnaf. Mae’r gwaith yn ymddangos byth i fod yn dod i ben. Dwi’n boddi mewn papurau, cylchgronau, highlighters, llyfrau…the lot!… Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: