Tag Archives: Gyrfa

Gwneud cais am flwyddyn ar leoliad

Postiwyd gan Marged Rees

Wrth setlo nôl i’r ail flwyddyn dwi’n dechrau troi’r meddwl at ba lwybyr i ddilyn wedi graddio. Ma’ ‘na LWYTH o opsiynnau gwahanol i’w gael wrth astudio Mathemateg.

  • Blwyddyn Feistr(Masters): aros am flwyddyn ychwanegol wedi graddio a dilyn trywydd cwrs 4 blynedd
  • Blwyddyn Dramor (year abroad): cwrs 4 blynedd ond yn astudio’r drydedd flwyddyn dramor E.e Hong Kong, Awstralia, Canada, Seland Newydd, cyn dychwelyd i Gaerdydd i orffen eich gradd
  • Blwyddyn ar leoliad(placement year): cwrs 4 blynedd
    • gweithio gyda chwmni professiynol o’ch dewis yn ystod y drydedd flwyddyn yn datblygu’r hyn yr ydych wedi dysgu’n barod (tra’n derbyn tâl ariannol wrth gwrs £££££)!
Read More

Mae’r amser wedi dod….Edrych am swydd!

Postiwyd gan Hollie Edwards Roadshow Blogger

Rydw i wedi bod yn osgoi edrych am swydd am fisoedd! Yn ddelfrydol, mae’n well dechrau chwilio am swydd ar gyfer graddedigion pan fyddwch yn dechrau eich trydedd flwyddyn, ond pwy sydd wir eisiau wynebu’r realiti bod y brifysgol yn dod i ben?… Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: