Tag Archives: Living at home

Byw gartref

Posted by Sara Yassine

Fel soniais i yn y blog diwethaf, wnes i bennu lan yn aros yng Nghaerdydd i astudio, a gyda hynny mae nifer o fanteision ac anfanteision.

Yn amlwg, ges i ddim y siawns o gael annibyniaeth lawn a symud i ffwrdd – sef hanner y profiad o fynychu imageprifysgol.… Read More

Enter your details below to keep up to date with what’s going on and the latest news from the Higher Education Roadshow team: