Tag Archives: Mathemateg

Gwneud cais am flwyddyn ar leoliad

Postiwyd gan Marged Rees

Wrth setlo nôl i’r ail flwyddyn dwi’n dechrau troi’r meddwl at ba lwybyr i ddilyn wedi graddio. Ma’ ‘na LWYTH o opsiynnau gwahanol i’w gael wrth astudio Mathemateg.

  • Blwyddyn Feistr(Masters): aros am flwyddyn ychwanegol wedi graddio a dilyn trywydd cwrs 4 blynedd
  • Blwyddyn Dramor (year abroad): cwrs 4 blynedd ond yn astudio’r drydedd flwyddyn dramor E.e Hong Kong, Awstralia, Canada, Seland Newydd, cyn dychwelyd i Gaerdydd i orffen eich gradd
  • Blwyddyn ar leoliad(placement year): cwrs 4 blynedd
    • gweithio gyda chwmni professiynol o’ch dewis yn ystod y drydedd flwyddyn yn datblygu’r hyn yr ydych wedi dysgu’n barod (tra’n derbyn tâl ariannol wrth gwrs £££££)!
Read More

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: